Besøksadresse:

Breivikveien 5 / 6018 Ålesund

Telefon:

+(47) 701 58 500

Epost

firmapost@brisk.no

Søk barnehageplass

Barnehagens målsetting:

Gi barna trygge omgivelser for å utvikle egen identitet.

Dette ved at barnehagen skal være er arena preget av respekt, toleranse og aksept.

Visjon: Sammen om nye muligheter

Verdigrunnlag: Brobygger, respekt, inkluderende, solid, kvalitet.

 

Litt om Briskbarnehage:

Brisk barnehage er eid av Brisk Kompetansesenter og vi er en attføringsbarnehage. Dette innebærer at vi stort sett har arbeidsutprøving hos oss. På den måten har vi flere voksenpersoner å støtte oss til, et ekstra fang og en ekstra armkrok.

 

Kvalitetssikring:

Brisk barnehage er sertifisert ifht. EU standard for barnehagedrift, EQUASS child-care. Dette innebærer at fokusområde for personalet vil være kvalitetssikring, evaluering og systematisering av eksisterende dokumenter oppimot kvalitetssikringsstandard. Dette har gitt oss et sertifikat på at vi driver en god barnehage i forhold til definerte kvalitetssikringskriterier, barnehagelov, rammeplan, og Miljørettet helsevern.

 

Tlf:

Styrer: 469 45 502

Troll  :  468 40 252

Smurf: 948 84 876

 

Åpningstid: 0700-1700

 

Brisk barnehage er en 2 avdelingsbarnehage med 12 barn på Troll(småbarnsavdeling), og 24 barn på Smurf(storbarnsavdeling).

Vi ligger veldig lettvint til på Moa og har fine turområder i nærmiljøet.

I barnehagen jobber det flotte og engasjerte voksne, som legger stor vekt på trivsel, god omsorg, og det å være i aktivitet sammen med barna.

Humor, glede og en god latter lar vi aldri gå fra oss, vi har god trivsel både blant barn, foreldre og ansatte.

 

Avdeling Smurf

 Smurf huser nå 24 barn i alderen 3-5 år. Vi er fire voksne på avdelingen som alle er glade i natur og friluftsliv. I år har vi delt gruppen i to: Blåklokke og Løvetann. Vi deler oss til frokost, og er delt frem til fruktmåltidet. En dag i uken har vi Smurfeskole. Denne gruppen består av de eldste barna, og er ment å fungere som forberedelse til skole.

I år arbeider vi spesielt med språk, og bruker det pedagogiske verktøyet «Snakkepakken».

Vi jobber hele tiden med tilrettelegging slik at barna skal få oppleve mestring og ha det sosialt i relasjon med andre barn og voksne. Omsorg, trygghet og sikkerhet står i fokus for alt vi gjør på Smurf.

 

Avdeling Troll

Troll er småbarnsavdeling som består av 12 barn 0-3 år, vi er 4 voksne på avdeling.

Vi legger vekt på trygghet, trivsel, omsorg, se barnet og ha et fang å sitte i.

Vi har det veldig kjekt på avdeling både små og store, god trivsel blant dem ansatte er noe som vi legger stor vekt på.

Vi gjør mye kjekt i løpet av en dag, vi har fast tur dag, masse forskjellige aktiviteter som fingermaling, plasterlina, rollelek, tegning, dans og musikk, synger mye, Språksprell for dem største barna. Vi har også sangstund og fine samlingsstunder.

I nærmiljøet har vi Åsemulen, Langelandsgården som vi går til for å se på dyrene, vi har Herdbana som vi kan gå til for å leke med ball, der er også fine lekeplasser som vi kan legge turen innom.

Vi er også mye ute på lekeplassen i barnehagen.

BRISK Kompetansesenter AS skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, primært kommer i eller opprettholder arbeid.

Utviklet av Digi Publishing AS